CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

Tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Hà Trọng Bình từ ngày 26/10/2018