Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đường ĐT747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Phone: 0274.3652.330

Email: info@namtanuyen.com.vn

 

Phòng Hành chính nhân sự: 

  • Phone: 0274.3652.330 - 101
  • Email:

Phòng Kinh doanh: 

  • Phone: 0274.3652.330 - 105
  • Email:

Phòng Kế toán:

  • Phone: 0274.3652.330 - 108
  • Email:

Phòng Đất đai Môi trường: 

  • Phone: 0274.3652.330 - 109
  • Email:

Phòng Đầu tư Xây dựng: 

  • Phone: 0274.3652.330 - 110
  • Email:
Back to Top