Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

Tầm nhìn & sứ mệnh

TẦM NHÌN

Phấn đấu không ngừng để trở thành một trong những đơn vị đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ số một tại Việt Nam.
Xây dựng các khu công nghiệp phát triển cao, hài hòa gắn kết với hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Mang lại lợi ích kinh tế cao cho xã hội, lợi ích kinh tế cho địa phương và khu vực nơi có khu công nghiệp hình thành và phát triển.
Phát triển kinh tế mạnh mẽ theo hướng hiện đại hóa công nghiệp kết hợp dịch vụ.

SỨ MỆNH:

Đáp ứng cho nhu cầu phát triển của xã hội, đáp ứng cho nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước có được một địa điểm đầu tư có đầy đủ công năng, giúp các nhà đầu tư phát triển bền vững và lâu dài.
Tạo ra một nhu cầu lao động cho xã hội, thu hút nguồn chất xám và nguồn lực lao động dồi giàu trong xã hội đến lao động và học tập, giải quyết việc làm cho xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Back to Top