CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

Thu hồi đất của Công ty CP Cao su Phước Hòa để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)