Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo đến các quý cổ đông ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là ngày 17 tháng 04 năm 2015. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang Thông Báo Cổ Đông của Website Công ty.

Back to Top