消息 | 招聘 | E-brochure | 接触 | 地点 | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

Thông báo Họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo đến các quý cổ đông ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 18 tháng 04 năm 2013. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang Thông Tin của Website Công ty. Trân trọng thông báo.

Back to Top