CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 1dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II) tại phường Uyên Hưng và xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên