CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

Nghị Quyết HĐQT lần 2 năm 2010

Nghị quyết HĐQT lần 2 năm2010 (file pdf)

Ngày 09 tháng 07 năm 2010 Hội Đồng Quản Trị Công ty Cp Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên họp phiên họp lần thứ 2 năm 2010 tại văn phòng Công ty – xã Khánh Bình, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương