CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN
Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021

Hội đồng quản trị bầu Ông Đỗ Hữu Phước làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/03/2020 (file nghị quyết HĐQT)