消息 | 招聘 | E-brochure | 接触 | 地点 | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

 

KCN NAM TÂN UYÊN MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 2

 

Vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 theo Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 cho phép Chủ đầu tư hạ tầng Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên được mở rộng thêm 346 ha đất nối liền với Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng tại ngã ba Hội Nghĩa và phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước có ý định mong muốn dừng chân tại Tân Uyên để đầu tư sản xuất kinh doanh và thành công.

 

消息


nn18 (17/04/2023)

No3 (12/08/2022)

No Name 9. (13/10/2022)

项目即将推出

公司在 NAM TAN UYEN

Zalo
Zalo
Back to Top