Xin cấp phép, Thuê lại đất, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Xin cấp phép


A- Thủ tục và trình tự

 1- Đầu tư:
 

-   Đầu tư Nước ngoài

-   Đầu tư trong nước 

 2- Phòng cháy chữa cháy (PCCC)
 

 3- Môi trường:

-   Cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường

-   Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

 4- Xây dựng
 

 5- Người nước ngoài lao động tại KCN

 6- Người nước ngoài lưu trú tại KCN

 7- Các yêu cầu khác:

-    Hợp đồng cung cấp điện

-    Hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông

-    Hợp đồng cung cấp nước

-    Hợp đồng xử lý nước thải

-    Hợp đồng thu gom rác  

 

B- Các văn bản hướng dẫn: xin vui lòng click chuột vào đây.

 

C- Các biểu mẫu:

 

________________________________________________________________________________________________

Editor: NMH


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN