CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Thông tin viễn thông


bdien-khanhbinhmoi

- Bưu điện trung tâm Nam Tân Uyên: giai đoạn-1 có công suất 2600 cổng thoại và đường truyền ADSL băng thông rộng. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suất và có thể kết nối dịch vụ FHTH hợp trực tuyến giữa các vùng lãnh thổ khác nhau.

- Hệ thống cáp quang hiện đại đã được lắp đặt đến chân tường rào nhà máy.


-Tốc độ đường truyền từ 8Mbps/8Mbps đến 50Mbps/50Mbps.

 

-Mẫu đăng ký điện thoại (có điện thoại trong vòng 05 ngày đăng ký)

Hồ Sơ đăng ký điện thoại cố định

Click to download

Phiếu đăng ký Mega VNN

Click to download

  ntu-telecom-2

 bdien-khanhbinh