CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Hệ thống điện


        Mạng lưới điện sản xuất, 22 KV được đấu nối từ mạng lưới điện quốc gia ở trạm hạ thế Tân Uyên 110/22KV – 2×63MVA, đã được thi công dọc theo các tuyến đường nội bộ của KCN. Đảm bảo việc cung cấp điện ổn định đến các doanh nghiệp.

Hệ thống điện trong KCN đều được dẫn đến bờ tường rào của nhà máy.

 

        Toàn bộ hệ thống đường đây điện chiếu sáng được lắp đặt bên dưới mặt đất tạo cảnh quan trong KCN.

 

Bảng giá sử dụng điện – Click to download