CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Cung cấp nước sạch


 

- Giai đoạn 1: Hệ thống cung cấp nước sạch trong KCN với công suất 17.000m3/ngày đêm. Hệ thống ống dẫn nước Þ 300 ~ 450mm được lắp đặt dọc theo bờ tường rào của các Doanh nghiệp đảm bảo cung cấp 24 giờ/ngày đêm.

- Giai đoạn mở rộng: Hệ thống ống dẫn nước của KCN Nam Tân Uyên đã được kết nối chung với hệ thống của Nhà máy nước Uyên Hưng với công suất 100.000 – 120.000 m3 / ngày đêm để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của các Doanh nghiệp trong thời gian tới.

 Nhà Máy Nước

Nhà Máy Nước Nam Tân Uyên

Đơn giá nước

Hợp đồng cung cấp nước sạch

 

Địa chỉ liên hệ: Lô HT5, đường D3, Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoại: ++ 84 – 6503 653211 – Fax: ++ 84 – 6503 652939

Website: http://www.biwase.com.vn