TỈNH BÌNH DƯƠNG
    Điều kiện tự nhiên
    Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
    Huyện TÂN UYÊN
  KCN NAM TÂN UYÊN
    Thư Ngỏ
    Giới thiệu KCN
    Điều kiện tự nhiên
    Cơ sở hạ tầng
    Vị trí thuận lợi
    Khu Đất cho Thuê
    Lợi thế cho Đầu Tư
    Các bước Đầu Tư
  BẢN ĐỒ KCN
  You are visitors :
  KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN Vietnamese | English  
1. Những thuận lợi :

Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên nằm ở vị trí trung tâm khu kinh tế của Tỉnh Bình Dương cũng như của Việt Nam, với tốc độ phát triển kinh tế cao nhất hiện nay và trong những năm qua. Hiện nay, Chính Phủ Việt Nam đang tập trung đầu tư phát triển ở Tỉnh này.

Là nơi thuận tiện và nhanh chóng trong việc giao dịch kinh doanh toàn cầu kể cả trong nước và nước ngoài.

Được hưởng các chính sách, điều kiện ưu đãi trong hoạt động thương mại và xây dựng lắp đặt nhà máy. Ngoài ra, Khu Công Nghiệp còn đầu tư xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giải trí, và chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài.

Nguồn lao động dồi dào từ Thành Phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh lân cận : cả về công nghệ và đội ngũ công nhân trình độ kỹ thuật cao, đã được huấn luyện đào tạo nhiều năm kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp và quản lý hoạt động kinh doanh.

Với chính sách "một cửa" phục vụ nhanh chóng và hiệu quả các dịch vụ, phục vụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh như : bưu điện, hải quan, nhà kho, nhà xưởng và ngân hàng.

Với chính sách giá cho thuê đất ưu đãi, hợp lý và hấp dẫn.

Chính sách thuế ưu đãi với các dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Văn bản pháp luật

Nghị định số 36/CP ngày 24-4-1997 của Chính phủ ban hành Quy chế KCN, KCX, KCNC.

Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19-03-2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định của chính phủ số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Right click to download the Legal Deeds. They are opned with Adobe Acrobat Reader
NAM TAN UYEN JOINT STOCK CORPORATION
3 B Khanh Binh Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province, Viet Nam
Tel : 84-650-652330   Fax :84-650-652325/652327   Email: namtanuyen@vnn.vn; kinhdoanh@namtanuyen.com.vn