Tin tức | Tuyển dụng | E-brochure | Liên hệ | Vị trí | THỨ BA, 13 THÁNG 7, 2021
Logo

UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên (là công ty con của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên) làm chủ đầu tư Khu nhà ở Nam Tân Uyên

Back to Top