Tin tức sự kiện , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Dự Án Khu Dân Cư Khánh Bình

09/07/2018 08:59:51
Dự Án Khu Dân Cư Khánh Bình
Xem thêm »
Công bố danh sách HĐQT

26/12/2017 08:14:08
Công bố danh sách HĐQT
Xem thêm »
Thông Báo Về việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần

20/12/2017 08:59:51
Thông Báo Về việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần
Xem thêm »
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết

20/12/2017 08:56:40
Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết
Xem thêm »
Công Bố Thông Tin

20/12/2017 08:23:47
Công Bố Thông Tin
Xem thêm »
KCN Nam Tân Uyên lãi gần trăm tỷ, vượt 82% kế hoạch năm

29/11/2017 16:19:14
Doanh thu tài chính trong quý của Nam Tân Uyên còn lớn hơn lợi nhuận gộp đạt được từ hoạt động bán hàng và cũng cấp dịch vụ.
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN