Nhà hàng & Khách sạn, Khu Dịch Vụ Nam Tân Uyên, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN