Ngân hàng hỗ trợ, Thuê lại đất, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Ngân hàng hỗ trợ


A- Ngân hàng phục vụ trong KCN Nam Tân Uyên:

1- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – phòng Giao dịch Nam Tân Uyên:

Tel: + 84 – 2743 652 586                       Fax: + 84 – 2743 652 587

2- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Tel: + 84 – 2743 653 434                              

B- Các dịch vụ hỗ trợ:

- Vay vốn Đầu tư xây dựng

- Vay vốn lưu động

- Các dịch vụ khác 

C- Đường dây nóng:

- Tel: 0903 151 941 (Mr Hương – Cán bộ tín dụng Ngân hàng BIDV.)
- Tel: 0918 376 818 (Mr Hùng – Tổng Giám Đốc Cty CP KCN Nam Tân Uyên.)

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN