KCN Nam Tân Uyên, Các dự án, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

KCN Nam Tân Uyên


Khu công nghiệp Nam Tân Uyên được thành lập theo quyết định số 5297/QD-UBND do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/10/2005.Quyết định số 2169/QD-BXD của Bộ Trưởng Xây dựng ngày 22/11/2005.Nghị định số 36/CP của Thủ Tướng chính phủ cấp ngày 24/04/1997 quy định về quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất và KCN kỹ thuật cao.


 

Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC1) với diện tích 331,97 ha.
Trong đó:

- Đất xây dựng các XNCN                       :   228,98 ha
- Đất trung tâm điều hành và dịch vụ         :   12,36 ha
- Đất công trình đầu mối                          :   3,43 ha
- Đất cây xanh ( cây xanh cách ly)           :   33,31 ha
- Đất giao thông                                      :   53,89 ha
- Đất kho tàng                                         :  41,94 ha
 
 Được phân khu theo các chức năng sau :  

- Sản xuất công nghiệp sạch              :  57,09ha
- Sản xuất công nghiệp ích ô nhiễm    :  96,05ha
- Sản xuất công nghiệp ô nhiễm         :  33,90ha

Thời gian thuê lại đất: 50 năm từ 24/10/2005 đến ngày 24/10/2054

  1. Điều Kiện Tự Nhiên
  2. Cơ Sở Hạ Tầng
  3. Vị trí thuận lợi
  4. Lợi thế cho Đầu Tư
  5. Khu Đất cho Thuê
  6. Các Bước Đầu Tư

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN