Giá cho thuê, Thuê lại đất, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Giá cho thuê


Xin vui lòng liên hệ:

Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: 
               Điện thoại  : + 84 – 274 3652330
               Fax             : + 84 – 274 3652325
               Email          : kinhdoanh@namtanuyen.com.vn

                                   info@namtanuyen.com.vn

Hoặc số đường dây nóng: 0918 376 818


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN