Dự án liên kết đầu tư, Các dự án, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Dự án liên kết đầu tư


 

1- Cty CP Khu Công Nghiệp Cao su Bình Long (huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước)

- Tổng diện tích: 291,5ha

- Tổng vốn đầu tư:  120 tỷ

- Công ty Cp KCN Nam Tân Uyên góp: 44 tỷ (36.66%)

- Website: Cty CP Khu Công Nghiệp Cao su Bình Long

- Bản đồ quy hoạch

2- Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)

- Tổng diện tích: 180 ha

- Tổng vốn đầu tư: 100 tỷ

- Công ty Cp KCN Nam Tân Uyên góp: 40 tỷ (40 %)

- Website: đang xây dựng

- Bản đồ quy hoạch

3- Dự án Làng du lịch sinh thái ven sông Quận 9 (TP.HCM)

- Tổng diện tích:

- Tổng vốn đầu tư: 341 tỷ

- Công ty Cp KCN Nam Tân Uyên góp: 11.2 tỷ  (3,29 %)

- Website: đang xây dựng


5- Thủy điện Đắk Sin, tỉnh ĐắkNông

- Quy mô dự án

- Tổng vốn đầu tư: 220 tỷ

- Công ty Cp KCN Nam Tân Uyên góp: 31 tỷ (9,55 %)

- Website: đang xây dựng

 

 

6- Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát, tỉnh Bình Dương

- Quy mô dự án

- Tổng vốn đầu tư: 50 tỷ

- Công ty Cp KCN Nam Tân Uyên góp: 10 tỷ (20 %)

- Website: đang xây dựng

 

7- Dự án trồng rừng-cây Cao su (Công ty CP cao su Bình Long – Tà Thiết)

 - Quy mô dự án

- Tổng vốn đầu tư: 30 tỷ

- Công ty Cp KCN Nam Tân Uyên góp: 9 tỷ (30 %)


8- Công ty Cồ phần Đầu tư Sài Gòn VRG 

- Quy mô dự án

- Tổng vốn đầu tư: 

- Công ty Cp KCN Nam Tân Uyên góp: 91 tỷ (10 %)

 


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN