Đất công nghiệp cho thuê, Sản phẩm, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đất công nghiệp cho thuê


 

1- Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 1):

- Toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, trong đó bao gồm đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước mưa, nhà máy xử lý nước thải, thông tin viễn thông và những cơ sở hạ tầng khác.

2- Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (Giai đoạn 2):  

  - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đang trong quá trình triển khai xây dựng.

***Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

  + ĐT : 02743 652 330
  + Fax : 02743 652 325
  + Email : kinhdoanh@namtanuyen.com.vn
  + Đường dây nóng: 0918 376 818
        

Hay Nhấp vào đây

    


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN