Tuyển dụng, Thông báo "Ngày Hội Việc Làm NTC - lần II năm 2019", Làm việc tại các Doanh Nghiệp, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN