Chính sách phát triển

Chính sách phát triển


Phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lãnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ khu công nghiệp, khu đô thị. Chính sách phát triển được thể hiện ở các mặt sau:

  • Cung cấp dịch vụ một cửa, đáp ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư.
  • Đầu tư kỹ thuật công nghệ cao cho cơ sở hạ tầng.
  • Thu hút đầu tư bằng những sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh.
  • Đào tạo cho nhân viên có kiến thức sâu rộng đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của nhà đầu tư.
  • Liên tục cải tiến và nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng.
  • Nâng cao trách nhiệm xã hội.
  • Đảm bảo tăng trưởng bền vững đối với thu nhập củ nhân viên và các cổ đông.
  • Phát triển kinh tế luôn đi đôi với việc đảm bảo vệ sinh môi trường.
  • Gắn kết với các khu công nghiệp lân cận tạo thành chuỗi khu công nghiệp tương hổ với nhau cùng phát triển.

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN