CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Ngân Hàng


A- Ngân hàng phục vụ trong KCN Nam Tân Uyên:

1- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – phòng Giao dịch Nam Tân Uyên:

Tel: + 84 – 6503 652586                       Fax: + 84 – 6503 652587

2- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Tel: + 84 – 6503653434                              

B- Các dịch vụ hỗ trợ:

- Vay vốn Đầu tư xây dựng

- Vay vốn lưu động

- Các dịch vụ khác 

C- Đường dây nóng:

- Tel: 0903151941 (Ông Hương – Cán bộ tính dụng Ngân hàng BIDV.)
- Tel: 0918 376 818 (Ông Hùng – Tổng Giám Đốc Cty CP KCN Nam Tân Uyên.)