CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Huyện Tân Uyên


Huyện Tân Uyên
Địa chỉ: Thị trấn Uyên Hưng, Huyện Tân Uyên.
Điện thoại: (0650) 3.656.241
Fax: (0650) 3.656.104
Email:
vpubtanuyen@binhduong.gov.vn
Chủ tịch: Nguyễn Thành Phương.

Huyện Tân Uyên nằm về phía Đông Nam tỉnh Bình Dương.
 
- Tổng diện tích tự nhiên là 613,44 km2.
 
- Dân số: năm 2008 là 169,3 ngàn  người.Ước đến năm 2010 khoảng 200,7 ngàn người chiếm khoảng 15,3 % dân số trung bình của tỉnh Bình Dương.
 
- Huyện Tân Uyên có 22 đơn vị hành chính, gồm:
 
  + 1 Huyện lỵ: Thị trấn Uyên Hưng,
 
  + 2 Thị trấn: Tân Phước Khánh và Thái Hòa.
 
  + 19 xã: Tân Định, Bình Mỹ, Tân Bình, Tân Lập, Tân Thành, Đất Cuốc, Hiếu Liêm, Lạc An, Vĩnh Tân, Hội Nghĩa, Tân Mỹ, Tân Hiệp, Khánh Bình, Phú Chánh, Thường Tân, Bạch Đằng, Tân Vĩnh Hiệp, Thạnh Phước, Thạnh Hội.
  
 Tình hình phát triển kinh tế – xã hội huyện Tân Uyên năm 2010 

1. Tổng sản phẩm xã hội trong huyện (GDP) tăng 19,46% so năm 2009.

Tỷ trọng các ngành trong GDP:
- Nông nghiệp: 18,25%
- Công nghiệp: 56,26%
- Dịch vụ: 25,49%
- GDP bình quân đầu người đạt 26,4 triệu/năm tăng 13,79% so năm 2009.

2. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng ước thực hiện đạt 1.034 tỷ đồng tăng 4,74% so với cùng kỳ.

3. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.450 tỷ đồng tăng 20,19% so với năm 2009.

4. Giá trị kinh tế dịch vụ thực hiện được 2.466 tỷ đồng tăng 25,2% so với năm 2009.

5. Thu mới ngân sách đạt 514.549 triệu đồng, đạt 118% dự toán tỉnh giao và đạt 122% Nghị quyết của Hội Đồng Nhân Dân huyện.

6. Chi ngân sách:

7. Tỷ suất sinh giảm 0,65 0/00

8. Trong năm 2010 huyện Tân Uyên đã thực hiện giảm được 445/664 hộ nghèo,đạt 138% chỉ tiêu nghị quyết HĐND

9. Số lao động được giải quyết việc làm: 6.300 lao động.

10. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,58%.

11. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 97,87%.

12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở mức 7,69%, giảm được 1.1% so năm 2009.

13. Phát triển mạng lưới điện thoại đạt: 58,6 máy/100 dân.

Theo: Báo Cáo Tình Hình Kinh Tế Xã Hội-QPAN năm 2010-Phương Hướng Nhiệm Vụ năm 2011 của UBND huyện Tân Uyên.

Huyện Tân Uyên

 Huyện Tân Uyên