CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đầu tư trong nước


Hồ sơ xin giấy phép đối với nhà đầu tư trong nước.

* Thủ tục trước khi xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :
-    Xin Chủ trương chấp thuận của Ban Quản Lý Các KCN tỉnh Bình Dương. ( theo mẫu KCN cung cấp )
-    Biên bản ghi nhớ đăng ký giữ đất.( photo sao y).
-    Vị trí lô đất thuê. CMND hoặc Giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư. ( photo sao y).

*Pháp nhân đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (15 ngày kể từ ngày hoàn chỉnh hồ sơ) .
-    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh : 3 bản tiếng Việt. ( theo mẫu KCN cung cấp).
-    Điều lệ công ty :3 bản tiếng Việt. ( theo mẫu KCN cung cấp).
-    Danh sách thành viên sáng lập 3 bản tiếng Việt. ( theo mẫu KCN cung cấp).
-    Giấy đề nghị cấp Mã số thuế. ( theo mẫu KCN cung cấp).
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty mẹ ( bản sao, công chứng ).
-    Biên bản ghi nhớ đăng ký giữ đất. ( photo sao y).
-    Sơ đồ bố trí xây dựng lô đất (pho to).
-    CMND và Hộ khẩu của người đại diện pháp luật Công ty mẹ và Công ty con. ( bản sao, công chứng ).
-    Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng về phần vốn điều lệ sẽ góp của công ty mẹ ( 01 bản gốc) .Chỉ trong trường hợp ngành nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định.
-    Giấy phép hành nghề của giám đốc. Đối với ngành nghề đòi hỏi phải có giấy phép hành nghề. (01bản sao công chứng ).

* Cá nhân đăng ký
-    Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh : 3 bản tiếng Việt. ( theo mẫu KCN cung cấp)
-    Điều lệ công ty :3 bản tiếng Việt. ( theo mẫu KCN cung cấp)
-    Danh sách thành viên sáng lập 3 bản tiếng Việt. ( theo mẫu KCN cung cấp).
-    Giấy đề nghị cấp Mã số thuế. ( theo mẫu KCN cung cấp)
-    CMND và Hộ khẩu của các thành viên sáng lập và người đại diện pháp luật. ( bản sao, công chứng )
-    Biên bản ghi nhớ đăng ký giữ đất. ( photo sao y)
-    Sơ đồ bố trí xây dựng lô đất (pho to).
-    Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng về phần vốn điều lệ sẽ góp ( 01 bản gốc) .Chỉ trong trường hợp ngành nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định.
-    Giấy phép hành nghề của giám đốc. Đối với ngành nghề đòi hỏi phải có giấy phép hành nghề. (01bản sao công chứng ).

* Thủ tục sau giấy chứng đăng ký kinh doanh.
1. Đăng ký con dấu(5 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ).
-  Giấy ủy quyền cho nhân viên đi khắc dấu (mẫu).
-  Giấy chứng đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).
-  CMND của người đại diện pháp luật  (bản sao).
-  Bản sao CMND của nhân viên đi khắc dấu.
2. Đăng ký chế độ kế toán
-    Hồ sơ đăng ký kế toán trưởng : Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, bằng cấp kế toán trưởng ( sao y công chứng).
-    Đơn xin đăng ký chế độ kế toán
Ghi chú:
Nhân viên Công Ty CP KCN Nam Tân Uyên sẽ hướng dẫn nhà đầu tư làm việc trực tiếp với Cục Thuế (Nhà đầu tư liên hệ trực tiếp với phòng Đầu tư nước ngoài của Cục thuế tỉnh Bình Dương).
3. Đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp.
-  02 Hợp đồng thuê lại đất ( sao y ).
-  02 giấy chứng nhận đầu tư hoặc 02 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( sao y, công chứng).
-  02 giấy cam kết bảo vệ môi trường.
-  02 đơn xin thuê lại đất ( theo mẫu).

Để biết thêm chi tiết và được hướng dẫn cụ thể xin vui lòng liên hệ:

Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh

Tel- 0650-3 .652.330               Fax ; 0650- 3.652327

Đường dây nóng:

             0918 376 818 để tư vấn bằng tiếng Việt / Anh / Hoa