CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Hoạt động Dịch vụ


- Các loại giấy phép

- Xuất nhập khẩu

- Thị thực Visa, xin tạm trú tạm vắng, giấy phép lao động cho người nước ngoài

- Cung ứng lao động

- Dịch vụ vận tải, Logistics

- v.v…