CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Hoạt động Công nghiệp


1- Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên hiện hữu – 330,5 ha:

- Đầu tư xây dựng cơ bản: đã đầu tư hơn 225,8 tỷ đồng cho các hạng mục gồm: 32,4 Km đường bê tông nhựa; 53,6 km hệ thống thoát nước mưa và 51,6 km hệ thống thu gom nước thải; 32,5 ha cây xanh tập trung; 8.468 cây xanh dọc các tuyến vành đai; Hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải tập trung. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2009: 82,6 tỷ đồng.

- Thu hút đầu tư: Công ty cũng đã cho thuê lại được 167,3 ha đất, bằng 82% diện tích đất công nghiệp được phép cho thuê lại (204,6ha), thu hút được 74 dự án đầu tư, trong đó, có 27 dự án đầu tư trực tiếp nước ngòai, 47 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hiện nay đạt 250 triệu 800 ngàn USD và 1.237 tỉ đồng, thu hút hơn 4000 lao động. Phần diện tích đất thương phẩm 30,3 ha còn lại, công ty sẽ giành để xây dựng nhà xưởng cho thuê và các mục tiêu khác trong kinh doanh. Và như vậy, Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên đã sớm hoàn thành kế hoạch cho thuê lại đất hơn 1 năm so với dự án khả thi ban đầu được Chính phủ phê duyệt. Hầu hết các dự án trong Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên là các ngành sản xuất công nghiệp sạch, sử dụng ít lao động và vốn đầu tư khá lớn.

+ Tổng số các dự án đang hoạt động là 31 dự án, trong đó:

   – Dự án trong nước: 22 dự án
   – Dự án nước ngoài: 09 dự án

+ Tổng số các dự án đang triển khai là 10 dự án, trong đó:

   – Dự án trong nước: 04 dự án

   – Dự án nước ngoài: 06 dự án

+ Tổng số dự án còn lại là 32 dự án, trong đó:

   - Dự án trong nước: 23 dự án

   – Dự án nước ngoài: 09 dự án

2- Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng – 300 ha:
 
- Đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép mở rộng Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên thêm 300 ha tại Nông trường cao su Hội Nghĩa thuộc xã Hội Nghĩa – thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên theo Văn bản số 1285/TTg-KTN ngày 29 tháng 07 năm 2009.
 
- Công ty đang triển khai hồ sơ phê duyệt quy hoạch chi tiết trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dự kiến đầu năm 2010 sẽ khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng để bàn giao cho các nhà đầu tư đã ký hợp đồng thuê lại đất.
 
3- Các dự án Khu công nghiệp khác:
 
- KCN Minh Hưng – Bình Long:
- KCN Bắc Đồng Phú:
- KCN Đức Hòa 3:

+ Chuyến khảo sát thực địa ngày 24 tháng 03 năm 2009: