CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đoàn viên thanh niên hưởng ứng Tết trồng cây


Sáng ngày 17.06.2014 Chi đoàn Công ty Cổ Phần KCN Nam Tân Uyên đã phát động chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại đường N4, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên.Chương trình được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả Đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn công ty.

Một số hình ảnh của chương trình