CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Đầu tư & Kinh doanh


-            Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
-            Thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, giao thông, cầu đường.
-            San lắp mặt bằng.
-            Kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, bến bãi.
-            Trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh nguyên liệu, sản phẩm cao su, gỗ rừng trồng.
-            Hoạt động thu gom và xử lý rác thải. Kinh doanh dịch vụ cảng, bến bãi.
-            Vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường thủy.
-            Dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác.
-            Kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
-            Đầu tư tài chính.