Thông báo cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Thông báo Họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

23/11/2017 13:44:54
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo đến các quý cổ đông ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 04 tháng 05 năm 2017. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang Thông tin của Website Công ty
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN