Thông báo cổ đông , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam

26/11/2017 22:37:53
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung tại trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Mẫu thay đổi thông tin cổ đông (file Word)
Xem thêm »
Thông báo Họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014

26/11/2017 20:09:12
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo đến các quý cổ đông ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là ngày 10 tháng 04 năm 2014. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang Thông Tin của Website Công ty. Trân trọng thông báo.
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013

26/11/2017 20:06:10
Thông báo chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013
Xem thêm »
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

26/11/2017 19:59:20
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
Xem thêm »
Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2013

26/11/2017 19:56:01
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 ngày 18-4-2013.
Xem thêm »
Thông báo Họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013

26/11/2017 19:54:24
Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên trân trọng thông báo đến các quý cổ đông ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 18 tháng 04 năm 2013. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng vào trang Thông Tin của Website Công ty. Trân trọng thông báo.
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

26/11/2017 19:52:39
Thông báo chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012
Xem thêm »
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức còn lại của năm 2011

26/11/2017 19:50:39
Thông báo chốt danh sách trả cổ tức còn lại của năm 2011
Xem thêm »
Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2012

26/11/2017 19:48:18
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 ngày 25-5-2012.
Xem thêm »
Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2011

26/11/2017 19:46:45
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011 ngày 28-04-2011.
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN