Khu văn hóa & thể thao, Khu Dân Cư Nam Tân Uyên, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN