Khu đất cho thuê, Giới Thiệu, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Khu đất cho thuê


Có rất nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư.Chúng tôi mong muốn cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng, người thuê, thuê lại với giá thuê đất tốt nhất tại Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

Vui lòng xem bản đồ khu đất cho thuê

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin

Phòng Kế hoạch - Kinh Doanh
Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

Điện thoại: + 84 – 274 3652330

Fax :          + 84 – 274 3652327

Đi động:    + 84 - 918 376 818 

Email: kinhdoanh@namtanuyen.com.vn

          info@namtanuyen.com.vn


Nguyễn Minh Hùng
  hoặc 

Tổng Giám Đốc.
Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

Điện thoại       : + 84 – 274 3653366

Fax                 :+ 84 – 274 3652325

ĐT Đi động     : +84 – 918 376 818

Email              : nmhung@namtanuyen.com.vn

 


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN