KCN Nam Tân Uyên lãi gần trăm tỷ, vượt 82% kế hoạch năm, Tin tức sự kiện, CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

KCN Nam Tân Uyên lãi gần trăm tỷ, vượt 82% kế hoạch năm


KCN Nam Tân Uyên lãi gần trăm tỷ, vượt 82% kế hoạch năm, vẫn có trên 1.000 tỷ đồng gửi tiết kiệm
 

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2017 với kết quả doanh thu trong quý đạt hơn 28,66 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số hơn 27,22 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái.Doanh thu của công ty chủ yếu từ kinh doanh bất động sản đầu tư.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý đạt 24,76 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây chủ yếu là thu lãi tiền gửi trong kỳ. Doanh thu tài chính còn lớn hơn cả lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trên bảng cân đối kế toán thể hiện, tổng đầu tư tài chính ngắn hạn – là khoản tiền gửi có kỳ hạn - tính đến 30/9/2017 là 1.035 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng s với đầu kỳ. Còn đầu tư tài chính dài hạn – cũng là khoản tiền gửi có kỳ hạn - giảm 530 tỷ đồng, xuống còn hơn 53 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong kỳ gần 2,8 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây chủ yếu là chi phí lãi vay phải trả. Tổng cộng tài sản công ty đến cuối quý 3 đạt 2.634 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tổng nợ phải trả cũng tăng 470 tỷ đồng, lên 2.285 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn tăng 100 tỷ đồng, lên 170 tỷ đồng và vay nợ dài hạn giảm không đáng kể, hơn 1 tỷ đồng, xuống còn 6,4 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 KCN Nam Tân Uyên báo lãi sau thuế 23,6 tỷ đồng, tăng mạnh 68,6% so với lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu bán hàn và cung cấp dịch vụ đạt hơn 101,6 tỷ đồng, tăng 13% so với quý 3/2016, song cũng mới chỉ thực hiện được 47% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 98,3 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016 và vượt 82% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (54 tỷ đồng).

 


Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN