KCN Nam Tân Uyên , CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN

Khu đất cho thuê

29/01/2018 09:36:53
Khu đất cho thuê
Xem thêm »
Điều Kiện Tự Nhiên KCN

12/01/2018 11:23:57
Điều Kiện Tự Nhiên KCN
Xem thêm »
Lợi thế cho nhà đầu tư

18/12/2017 15:10:23
Lợi thế cho nhà đầu tư
Xem thêm »
Vị trí thuận lợi

21/11/2017 16:33:19
Vị trí thuận lợi
Xem thêm »
Quy trình thuê lại đất

19/11/2017 21:14:04
Quy trình thuê lại đất
Xem thêm »
Giới thiệu Khu Công Nghiệp

19/11/2017 20:55:39
Giới thiệu Khu Công Nghiệp
Xem thêm »
Quy trình đầu tư

23/10/2017 13:55:20
Quy trình đầu tư
Xem thêm »

Các doanh nghiệp đầu tư trong KCN